Sven-Olof Nordin, bosatt vid havet utanför Härnösand, har en bakgrund
som lärare där han bland annat stöttade elever i att driva företag under gymnasietiden.

Vid pensioneringen fick han idén att utveckla egna produkter och starta ett företag. Idag driver Sven-Olof företaget Qrylla AB som erbjuder innovativa kryddställ vilka skapar ordning och sparar tid i köket.